Historie


Charles de Meulemeester (1843-1889) start in 1870 onder de naam firma C.L. de Meulemeester & Co. in Bergen op Zoom met de kweek van de Zeeuwse platte oester.
Na het overlijden van de grondlegger wordt in 1890 het bedrijf omgezet naar een naamloze vennootschap, met het doel de productie en handel van oesters ter hand te nemen. De nieuwe naam luidt: NV Nederlandsche Maatschappij voor Kunstmatige Oesterteelt, v/h onder de Firma C.L. de Meulemeester & Co.

Omstreeks 1907 verhuist het bedrijf naar Yerseke. In 1937 wordt de naam gewijzigd in: NV Nederlandse Maatschappij voor Oesterteelt De Meulemeester & Co., een aan de beurs van Amsterdam genoteerd bedrijf. Vanaf 1946 is het bedrijf ook actief in de kreeftenhandel, eerst met de Europese kreeft (Homarus Gammarus).
Als eerste bedrijf in Europa zijn wij in 1960 gestart met de import van Canadese kreeft (Homarus Americanus).

In 1991 is het bedrijf omgezet in een besloten vennootschap en kreeg het zijn huidige naam: De Meulemeester BV. De familie de Koeijer neemt het bedrijf in 1996 over. De jaren daarna is het bedrijf grondig gemoderniseerd, wat heeft geresulteerd in de BRC-certificering in 2004.